Contact CED-groep

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. Veel klanten kiezen bijvoorbeeld voor onze integrale zorgtrajecten. Hiermee kunnen alle leerlingen bij problemen tijdig worden opgevangen, begeleid of doorverwezen. Naast begeleiding en coaching ontwikkelt de CED-Groep lesmethodes en –programma’s. De organisatie ontwikkelt de educatieve materialen vrijwel altijd sámen met toekomstige gebruikers.

CED-groep Locatie Rotterdam

Dwerggras 30
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
010 4071599
Info@cedgroep.nl


Grotere kaart weergeven

CED-groep Locatie Maartensdijk

Tolakkerweg 153
0346 219777
3738 JL Maartensdijk
010 4071599
Info@cedgroep.nl


Grotere kaart weergeven