Databank dossiers

Brein - hersenen, leervermogen, leer-kracht (literatuur)

De hersenen zijn het waarnemende, aansturende, controlerende en informatieverwerkende orgaan in de mens. Ze bevinden zich binnenin de schedel en samen met het ruggenmerg vormen ze het centrale zenuwstelsel. De menselijke hersenen (hierna: hersenen) zijn een extreem complex orgaan; ze zijn opgebouwd uit vele tientallen miljarden (recent onderzoek van Suzana Herculano-Houzel van de Universiteit van Rio de Janeiro toont aan 86.000.000.000) zenuwcellen (neuronen) waarvan elk in verbinding staat met een groot aantal andere zenuwcellen, soms vele duizenden. De hersenen besturen en coördineren zintuigsystemen, beweging (zowel bewust als onbewust) en homeostatische lichaamsfuncties zoals ademhaling, bloeddruk en lichaamstemperatuur. De hersenen zijn ook de bron van cognitie, logisch denken, verbeelding, creativiteit, emotie en geheugen. Al beslaan de menselijke hersenen slechts twee procent van het lichaamsvolume, ze gebruiken een tienvoud aan zuurstof vergeleken met de rest van het lichaam en verbruiken een kwart van de totale energie. Ook stroomt twintig procent van het bloed voortdurend naar de hersenen. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_hersenen
162 resultaten gevonden

PRIKKELS ALS LAST OF JUIST ALS MOTOR?

Boer, Esther de ; Talent, — 2018

De cognitieve aspecten van hoogbegaafdheid worden altijd sterk belicht: onder andere een snel werkend brein en leerhonger. Maar hoogbegaafdheid is meer ...

AAN DE SLAG MET MINDSET

Snijder, Lonneke ; De Wereld van het jonge kind, — 2018

Twee kinderen met ongeveer dezelfde achtergrond en dezelfde taak kunnen heel anders reageren op de taak. De mindsettheorie van de Amerikaanse psycholoog...

MENSEN MET AUTISME NEMEN DE WERELD WAAR IN PUZZELSTUKJES

Modderman, Melanie ; Tijdschrift voor remedial teaching, — 2018

Wat gebeurt er nu precies in het brein van iemand met autisme waardoor hij zo anders reageert? Een belangrijke vraag waarop Colette de Bruin, autisme-ex...

WAT VEROORZAAKT REKENZWAKTE BIJ MBO-STUDENTEN EN WELKE REMEDIËRENDE STRATEGIEËN ZIJN ER?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2018

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Een belangrijke ...

BOOST VOOR HET BREIN

Blom, Elma ; Didactief, — 2018

Diverse internationale studies laten zien dat meertalige kinderen betere executieve functies hebben dan hun eentalige leeftijdsgenootjes. Bij tweetalige...

SPELENDERWIJS VAARDIGHEIDSGESPREK

Stoffels, Olga ; Voort, Bart van de ; Broek, Maartje van den ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2018

Olga Stoffels, Bart van de Voort en Maartje van de Broek zijn werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht en coördinator hoogbegaafdheid. In dit ...

THEMA: EXECUTIEVE FUNCTIES

Luijckx, Joli ; Kuijlaars, Nicolette ; Zee, Renate van der ; Balans magazine, — 2017

Reeks thema-artikelen over executieve functies:Executieve functies Waarom zijn executieve functies zo belangrijk en hoe versterk je ze?Een paard als juf...

DISCRIMINATIE TEGENGAAN: WAT DE WETENSCHAP ONS LEERT

Taouanza, Ikram ; Felten, Hanneke ; Van twaalf tot achttien, — 2018

Racisme, islamfobie of antisemitisme. uitingen in de klas die hiervan blijk geven, zij onwenselijk. Maar wat kun je er als leraar aan doen? Onderzoekers...

THEMA: MEER MUZIEK

Nijboer, Marijke ; Hassink, Richard ; Blankestijn, Lisette ; Kader primair, — 2017

Reeks thema-artikelen met als thema: meer muziek op school:Muziek leert kinderen luisterenWat doet muziek met het kinderbrein? Van het veelvuldige luist...

LENIG DENKEN

Bruijne, Marenthe de ; Iersel, Sigrid van ; — 2015

Het boek bevat informatie met als doel de capaciteiten om creatief te denken verder te ontwikkelen en beter te benutten. Creatief denken is een kwestie ...