Databank dossiers

Begaafdheid & excellentie (leermiddelen)

De leermiddelen zijn voor (hoog)begaafde leerlingen. Dit betekent niet ze niet ingezet kunnen worden voor alle kinderen die meer aankunnen of interesse tonen in de materialen. Elk kind is gebaat bij het actief aanspreken en ontwikkelen van denkvaardigheden. De noodzaak voor een (drastische) aanpassing van het reguliere lesprogramma is voor de hoogbegaafde leerling noodzakelijk. Het is belangrijk het curriculum te compacten en het daarnaast te verrijken met open opdrachten met een hoog abstractieniveau die een beroep doen op creativiteit, metacognitieve vaardigheden en zelfstandigheid.
0 resultaten gevonden