Databank dossiers

Begaafdheid & Excellentie (literatuur)

De boeken hebben betrekking op alle leerlingen die over de potentie beschikken om excellente prestaties te leveren, behorend tot de beste 20% (op een of meerdere gebieden). Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op (hoog)begaafdheid. Een strikt onderscheid tussen begaafd en hoogbegaafd is hierbij niet te maken en ook minder relevant. Om aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van deze specifiekere doelgroep, is het vooral belangrijk om de begaafdheidskenmerken te (h)erkennen. Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken (hoog)begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden. Dat kan alleen binnen een stimulerende leeromgeving met onderwijsgevenden die in staat zijn rijk onderwijs vorm te geven dat (ook) aansluit bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
0 resultaten gevonden