Databank dossiers

Dyscalculie (literatuur)

Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn betekent slecht kunnen rekenen. Het voorvoegsel 'dys' komt uit het Grieks en betekent 'slecht'. 'Calculie' komt van het Latijnse 'calculare', dat 'rekenen' betekent. Dat woord 'calculare' komt weer van 'calculus', dat 'kiezelsteen' betekent of 'steentje' op het rekenbord. Er zijn aanwijzingen dat het een aangeboren erfelijke stoornis is, met een neurologische achtergrond. Dyscalculie: een rekenstoornis Dyscalculicus: iemand die dyscalculie heeft Dyscalculici: meerdere mensen die dyscalculie hebben Dyscalculisch: bijvoeglijk naamwoord van dyscalculicus
162 resultaten gevonden

DIT IS DYSCALCULIE

Luit, Hans van ; — 2018

Met dit boek probeert dyscalculie-expert prof. dr. Hans van Luit inzicht te geven in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyscalculie. Met die boek...

PROTOCOL DYSLEXIE MBO

Teunissen, Cindy ; Scheltinga, Femke ; Groot, Anne de ; Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen ; — 2017

Nieuwe versie van het in 2010 uitgegeven Protocol Dyslexie mbo. Deze werd uitgegeven door CINOP in opdracht van het ministerie van OC&W. Er is sinds...

NIET √ĀNDERS OEFENEN, MAAR JUIST VEEL VAKER

Zee, Renate van der ; Balans magazine, — 2017

Ceciel Borghouts, rekenspecialist en onderwijsadviseur, stelt dat een kind geen dyscalculie kan hebben. Uit ervaring weet ze dat niemand voldoet aan all...

INLEIDING IN DE PEDAGOGIEK PRIMAIR ONDERWIJS

Mungra, Harry ; Becker, Annemarie ; — 2017

Boek voor pabo-studenten over de beginselen van de pedagogiek. Dit boek is gebaseerd op het boek 'Inleiding in de pedagogiek'. In deze speciale editie v...

BRAIN-GYM EN TOEGEPASTE KINESIOLOGIE OP SCHOOL

Buchner, Christina ; — 2010

Een uitgave waarin concreet wordt ingegaan op de alternatieve pedagogische methoden brain-gym en edu-kinesiologie. Deze methodieken, die ook in het onde...

DYSCALCULIE KAN SOMS SAMENGAAN MET DYSLEXIE

Luit, Hans van ; Remediaal, — 2016

Bij het diagnosticeren van dyscalculie en dyslexie wordt gebruik gemaakt van classificatiesystemen. Afwezige criteria bieden veel interpretatieruimte al...

REKENPROBLEMEN, EEN ZAAK VAN ALLE VAKKEN

Masterplan Dyscalculie ; — 2016

Deze folder geeft kort weer waar leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) moeite mee hebben en wordt het verschil tussen de...

SLIMME REKENSTRATEGIE√čN VOOR BEELDDENKERS

Verdoes, Tineke ; Kinderwijz, — 2016

Het huidige rekenonderwijs is taliger geworden. De kinderen moeten leren denkprocessen te verwoorden. Dit is lastig voor beelddenkers, zij leren zichzel...

DE GIDS

Gerven, Eleonoor van ; — 2017

Op elke school zitten begaafde leerlingen. In dit boek komen diverse aspecten aan de orde die van belang zijn voor het herkennen van en het inspelen op ...

DENKEN IN BEELDEN

Verdoes, Tineke ; Zorg & Onderwijs, — 2016

Uitleg over wat het is om in beelden te denken, hoe werkt het in de hersenen, wat gebeurt er, wanneer en waarom. Nog niet alles is duidelijk ook al is e...