Databank dossiers

De Vreedzame School

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
De CED-groep biedt met de Vreedzame School een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

5814 resultaten gevonden

DUIK IN DE TIJD VAN

Wouda, Suzanne ; Prins, Ruben ; Kunst, Marco ; — 2020

Hoe leefden kinderen vroeger? In deze boekenserie worden onder meer de tijd van de prehistorie, ridders, kinderarbeid in Nederland en onze bevrijding be...

KRACHT VAN SPEL

— 2022

Kracht van spel is een praktische map voor leerkrachten, coaches en ouders. In het boek zijn ruim 180 spellen, gecategoriseerd naar executieve vaardighe...

ONS ONTWIKKELEN ONTWARD - DIALOOGKAARTEN

Ruijters, Manon ; Luin, Gerritjan van ; Simons, Robert Jan ; — 2022

Leren en ontwikkelen is niet meer voorbehouden aan een enkeling en de organisatie ervan ook niet meer aan scholen of opleidingsinstituten. Leren en ontw...

10 TIPS VOOR DE RIJKE SCHOOLDAG

Studulski, Frank ; Sardes, Utrecht ; — 2022

Het regeerakkoord spreekt van de introductie van een rijke schooldag. Inmiddels is een voorloperregeling gestart (mei 2022). Daarin kunnen 45 trajecten ...

EEN WERELD VOL KLEUREN

Idema, Erik ; Renkema, Erik ; — 2022

De school is een verzamelplaats van verschillen. Kinderen ontdekken er dat iedereen een eigen achtergrond heeft met eigen regels, gebruiken en overtuigi...

HANDELINGSGERICHT WERKEN IN PASSEND ONDERWIJS

Meersbergen, Erik van ; Vries, Peter de ; — 2022

Dit boek behandelt handelingsgericht werken en passend onderwijzen integraal: vanuit de onderwijskundige invalshoek, professioneel gedrag van de leraar,...

HET SUPERBREIN VAN MARIJN

Poll-Lohuis, Mieke van ; — 2022

Boek om met kinderen te lezen die naar het speciaal basisonderwijs gaan. Marijn zit in de klas bij meester Erik. Meester Erik kan van het groene brein v...

PEIL. LEESVAARDIGHEID - EINDE SPECIAAL (BASIS)ONDERWIJS 2020/2021 - FACTSHEET

Inspectie van het Onderwijs, Utrecht ; Peil.onderwijs, — 2022

Peil.onderwijs is onderdeel van de stelselmonitoring door de inspectie, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (...

TALENBEWUST LESGEVEN

Duarte, Joana ; Gunther-van der Meij, Mirjam ; De Backer, Fauve ; — 2022

De talenbewuste leraar zoekt – met alle inzichten en handvatten op zak – naar wat leerlingen nodig hebben, zodat ze zich goed voelen en zich...

WERELDGERICHT ONDERWIJS

Biesta, Gert ; — 2022

Onderwijs is niet alleen bedoeld om leerlingen toe te rusten met de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om zich staande te kunnen houden in de we...