Databank dossiers

De Vreedzame School

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
De CED-groep biedt met de Vreedzame School een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

6846 resultaten gevonden

DE COGNITIEVE TEST APPLICATIE (COTAPP)

Rommelse, Nanda ; Brinkman, Annemieke ; Slaats-Willemse, Dorine ; Kind en Adolescent, — 2020

De Cognitieve Test Applicatie (COTAPP) is een computertest gestoeld op wetenschappelijke kennis. De test meet aandacht, informatieverwerking en executie...

LESSON STUDY: FOCUS OP DE INHOUD VAN HET VAK

Logtenberg, Henk ; Verhoeff, John ; Basisschoolmanagement, — 2020

In dit artikel worden de ervaringen van de Jan van Nassauschool in Den Haag met de methodiek Lesson Study besproken. De methodiek werd in eerste instant...

COGNITIEF STERKE LEERLINGEN IN EEN GEWONE KLAS

Woldberg-Wels, Sherrill ; Snippe, Elleke ; Basisschoolmanagement, — 2020

In dit artikel wordt besproken hoe schoolleiders leerkrachten kunnen ondersteunen bij het onderwijs aan cognitief sterke leerlingen. Goede begeleiding v...

ONDERWIJSRESULTATEN BLIJVEN ACHTER BIJ MEERDERHEID SCHOLEN

Smits, Joop ; Aarnoutse, Cor ; Basisschoolmanagement, — 2020

In dit artikel wordt een onderzoek van Cor Aarnoutse, emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en Joop Smits, onderzoeker en voormalig ...

HOE GEEF JE GOED ONDERWIJS IN BEGRIJPEND LEZEN?

Aarnoutse, Cor ; Basisschoolmanagement, — 2020

In dit artikel wordt besproken hoe schoolleiders en intern begeleiders een begin kunnen maken met de verbetering van het begrijpend leesonderwijs op hun...

LOON NAAR WERKEN

Ros, Bea ; Didactief, — 2020

Dit artikel bespreekt waarom loon naar werken, of meritocratie, volgens socioloog Jonathan Mijs, nooit in vervulling kan gaan. Met loon naar werken word...

(V)SO IN BEELD

Edelbroek, Hannah ; Fuite, Martine ; Giezen, Angela ; — 2019

In het paper (V)SO in beeld brengt B&T de actuele ontwikkelingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs in kaart. Op drie terreinen worden de releva...

NIET-PLUIS INSTRUMENT

Stichting School en Veiligheid, Utrecht ; — 2020

Stichting School en Veiligheid heeft een instrument ontwikkeld voor leerkrachten om in kaart te brengen hoe het welzijn van leerlingen positief of negat...

MONITOR ICT-BEKWAAMHEID LERAREN PRIMAIR ONDERWIJS

Smeets, Ed ; KBA, Nijmegen ; — 2020

Leraren verwachten de komende 5 jaar bijna 50% meer ict in te zetten in hun werk. Er zijn grote verschillen te zien in de manier waarop dit momenteel ge...

HOE MOET HET DAN WEL?

Jelier, Winnifred ; Op Adem, — 2019

In dit artikel wordt besproken hoe een schoolorganisatie volgens onderwijsexperts en intern toezichthouders een sterke raad van toezicht kan verzorgen, ...