Databank dossiers

De Vreedzame School

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
De CED-groep biedt met de Vreedzame School een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

6099 resultaten gevonden

DE KLEUTERVRIENDELIJKE SCHOOL

Grift, Betsy van de ; — 2021

Dit boek gaat in op verschillende aspecten van het kleuteronderwijs. Het boek is opgedeeld in vijf delen: het kleuter zijn; wat weten we van kleuteronde...

TALEN DIE DE SCHOOL IN KOMEN

Peters, Lidy ; — 2021

Een boek over meertaligheid op de basisschool. Heden ten dage krijgen vrijwel alle scholen te maken met leerlingen die thuis geen Nederlands spreken. Hi...

HANDBOEK GEDRAG OP SCHOOL

Horeweg, Anton ; — 2021

In deze uitgebreide gedragsreeks gaat de auteur in op alle mogelijke vormen en oorzaken van storend gedrag in de klas, en wat de leerkracht eraan kan do...

MET PLEZIER NAAR SCHOOL

Pameijer, Noëlle ; — 2021

Een boek over het belang van ouderbetrokkenheid en positief samenwerken en wat leraren kunnen doen om de betrokkenheid van ouders te vergroten en de sam...

LEESBAAR EN VLOEIEND SCHRIJVEN MET DE HAND BLIJFT BELANGRIJK

Hartingsveldt, Margo van ; Overvelde, Anneloes ; Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs, — 2021

Ondanks de toename van het gebruik van computers, tablets en smartphones blijft schrijven een belangrijke vaardigheid, die kinderen nodig hebben om mee ...

ONDERWIJS EN JEUGDHULP: SAMEN KOERS BEPALEN EN DOELGERICHT NAVIGEREN

Verwoerdt, Anja ; Beukering, Tanja van ; Passend onderwijs magazine, — 2021

Een artikel over het belang van vakkundig interprofessionele samenwerking tussen onderwijs- en jeugdhulpprofessionals. Het draait hierbij om samen koers...

HOE BESTEED JE AANDACHT AAN RACISME EN DISCRIMINATIE IN DE LES?

Leraar24 ; Leraar24, — 2021

In dit artikel wordt beschreven hoe er in de klas aandacht kan worden besteed aan racisme en discriminatie. In de voorstellen voor het vernieuwde c...

DE STAAT VAN DE SCHOOLLEIDER 2021

AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders in het primair onderwijs) ; VO-Raad, Utrecht ; — 2021

Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen over onderwijsontwikkelingen van een schooljaar in De Staat van het Onderwijs. In ...

OUDERBETROKKENHEID VERGROTEN? BEGIN BIJ JEZELF

Leraar24 ; Leraar24, — 2021

Dit artikel gaat over hoe leraren het beste ouders kunnen betrekken bij de school. Nu met corona de oudercontacten grotendeels online plaatsvinden, verg...

VANUIT DE PROFESSIONELE DIALOOG OP ZOEK NAAR 'HET GOEDE'

Priëlle, Wilma de ; Tijdschrift intern begeleiders, — 2021

Een artikel over de professionele dialoog. Een dialoog waarbij respectvol geluisterd wordt met als doel de ideeën van de ander te begrijpen. Het go...