Databank dossiers

De Vreedzame School

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
De CED-groep biedt met de Vreedzame School een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

6994 resultaten gevonden

LOB: HOE STAAT HET ERMEE? - DEEL 3

Drenth, Marc ; Bij de les, — 2020

Marc Drenth, beleidsmedewerker bij de NSV-NVL constateert dat het nog pover gesteld is met het inbedden van Loopbaanoriëntatie (LOB) in het onderwi...

DE KRACHT VAN TEKENTHERAPIE

Klaver, Marjanne ; Bij de les, — 2020

In dit artikel legt Marjanne Klaver uit waarom zij vindt dat tekentherapie een uitstekend instrument is ten uitbreiding van het handelingsrepertoire van...

OMGAAN MET ADHD IN DE SCHOOL

Barkley, Russell ; — 2020

Omgaan met ADHD op school is samengesteld om kinderen en jongeren met ADHD te ondersteunen bij problemen op school. Het biedt niet alleen inzicht i...

THEMA: ONDERWIJS IN CORONATIJD

Valk, Renske ; Geijsel, Femke ; Smits, Miel ; Van twaalf tot achttien, — 2020

Reeks thema-artikelen over onderwijs in het VO in coronatijd:06 Als het écht moet, is niets onmogelijkDoor de redactieTerugkijken op bijna drie m...

BETROKKEN BIJ WERELDPROBLEMEN

Klaver, Lida ; Walma van der Molen, Juliette ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2020

Onze wereld verandert snel en wereldproblemen hebben impact op de eigen omgeving van burgers. Op dit moment hebben we te maken met de coronacrisis. Kind...

THEMA: VERLIES

Fiddelaers-Jaspers, Riet ; Spuij, Mariken ; Boelen, Paul ; Vroeg, — 2020

Artikelen rondom het thema Verlies:04 Houd kind bij overlijden niet buiten schotRiet Fiddelaers-JaspersHet komt regelmatig voor dat een kind iemand in z...

GRIP OP PEDAGOGISCHE KWALITEIT

Hay, Simon ; Management Kinderopvang, — 2020

KindeRdam Kinderopvang en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben de handen ineen geslagen bij het ontwikkelen van een digitaal zelfevaluatie-instrum...

THEMA: LEIDERSCHAP IN DE KINDEROPVANG

Overduin, Carla ; Harten, Wilma van ; Wessum, Loes van ; Management Kinderopvang, — 2020

Artikelen rondom het thema leiderschap in de kinderopvang:10 'Samensturing is logischer'Carla OverduinSamensturing is een nieuwe trend: managers en team...

DE CANON VAN NEDERLAND

— 2020

De commissie Herijking Canon van Nederland heeft op 22 juni 2020 de nieuwe Canon van Nederland gepresenteerd aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW). ...

GESPREKSLEIDRAAD ONDERWIJSLESSEN UIT CORONATIJD

Kennisnet, Zoetermeer ; PO-Raad, Utrecht ; SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling), Enschede ; — 2020

Deze vragenlijst is ontwikkeld om te helpen bij het reflecteren op de ervaringen met afstandsleren in de coronacrisis: hoe zijn verschillende componente...