Databank dossiers

De Vreedzame School

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
De CED-groep biedt met de Vreedzame School een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

6404 resultaten gevonden

HANDREIKING SAMENWERKING NOODOPVANG DOOR KINDEROPVANG EN PRIMAIR ONDERWIJS

PO-Raad, Utrecht ; Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), Utrecht ; Brancheorganisatie Kinderopvang, Zoetermeer ; — 2021

Tijdens de schoolsluiting verzorgen scholen naast het afstandsonderwijs ook de noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen waar...

KANSRIJK ADVISEREN

PO-Raad, Utrecht ; VO-Raad, Utrecht ; — 2021

De PO-raad roept samen met partners in het primair onderwijs en de VO-raad scholen op dit jaar kansrijk te adviseren aan groep 8-leerlingen in kwetsbare...

LEERKRACHTEN BASISSCHOLEN OVER DE TWEEDE LOCKDOWN

DUO-Onderwijsonderzoek & Advies, Utrecht ; — 2021

In de week van 11 januari heeft DUO Onderwijsonderzoek en Advies onder 1.035 leerkrachten uit het basisonderwijs een onderzoek verricht naar hoe zij de ...

WERKBELEVING VAN LEERKRACHTEN IN HET PO IN CORONATIJD

DUO-Onderwijsonderzoek & Advies, Utrecht ; — 2021

Een factsheet met de resultaten van een onderzoek verricht in januari 2021 onder 1.035 leerkrachten in het primair onderwijs over hun werkbeleving in co...

KINDEREN VOELEN ZICH MEER GEZIEN

Fafieanie, Vincent ; Passend onderwijs magazine, — 2020

Een artikel over jeugdhulp op school. Het Kohnstamm Instituut heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop in Amsterdam zorg en onderwijs gekoppeld worde...

ZORGBOERDERIJEN EN PASSEND ONDERWIJS

Born, Jacques van den ; Tijdschrift intern begeleiders, — 2020

Een artikel over de groei van de kosten voor jeugdhulp en het onttrekken van leerlingen aan het (passend) onderwijs. Scholen kunnen door de Variawet op ...

HET NIEUWE ONDERWIJSRESULTATENMODEL

Ooijevaar, Martin ; Tijdschrift intern begeleiders, — 2020

Een artikel over het nieuwe model voor het meten van resultaten in het basisonderwijs. Met ingang van 2020/2021 beoordeelt de onderwijsinspectie de leer...

THEMA: VAN PASSEND NAAR INCLUSIEF ONDERWIJS

Pans, Larissa ; Weijenberg, Astrid van de ; Blankestijn, Lisette ; Kader primair, — 2020

Reeks artikelen rond het thema 'van passend naar inclusief onderwijs':12 'Zeggenschap is de sleutel voor geslaagd passend onderwijs'Passend en inclusief...

ONDERWIJS OP AFSTAND: KIES DE JUISTE LESOPDRACHTEN

Leraar24 ; Leraar24, — 2020

Online artikel over de keuze van lesopdrachten voor het onderwijs op afstand. In dit artikel delen een leerkracht van groep 4 en een adjunct-direct...

SCHOOL EN PEDAGOGISCHE VISIE IN DE PRAKTIJK

Leraar24 ; Leraar24, — 2020

Openbare en bijzondere scholen kunnen vanuit een bepaalde pedagogie of levensvisie onderwijs geven, bijvoorbeeld gebaseerd op ideeën van Montessori...