Databank dossiers

De Vreedzame School

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
De CED-groep biedt met de Vreedzame School een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

6777 resultaten gevonden

DIGITALE GELETTERDHEID & BURGERSCHAP [Special]

Jelier, Winnifred ; Bloem, Filip ; Jong, Paulien de ; Didactief, — 2019

Didactief-special over digitale geletterdheid en burgerschap. In het huidige curriculum is nog niet altijd voldoende aandacht voor digitale gelette...

AANPAK IPB

Kennisnet, Zoetermeer ; — 2019

Kennisnet heeft een website gemaakt, zodat scholen niets over het hoofd zien bij het regelen van de Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). De website i...

IS DAT RAAR?

— 2020

Is dat Raar? is een bordspel voor kinderen van 7 tot en met 13 jaar om spelenderwijs in met elkaar in gesprek te gaan over (psychische) kwetsbaarhe...

THEMA : SAMENWERKEN MET JEUGDZORG

Schepers, Wilma ; Runia, Ritty ; Huisman, Yvonne ; Kindcentrum BBMP, — 2020

Een reeks artikelen over de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg:Zorg op maat in de eigen context Wilma Schepers Het lijkt erop dat het gedacht...

WAT IS HET VERBAND TUSSEN DE KWALITEIT VAN TECHNISCH LEESONDERWIJS IN HET PRIMAIR ONDERWIJS EN LAAGGELETTERDHEID?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2020

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Gerichte interve...

WAT WERKT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS OM INNOVATIES DIE IN EEN DEEL VAN DE SCHOOL ZIJN ONTWIKKELD, SCHOOLBREED IN TE VOEREN?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2020

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Er is wein...

WAT ZIJN DE OORZAKEN VAN VOORTIJDIGE UITVAL VAN LEERLINGEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? WELKE INTERVENTIES GAAN DEZE UITVAL TEGEN?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2020

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Regelmatig schoo...

IN HOEVERRE KAN DE INZET VAN TUSSENUREN LEERRESULTATEN POSITIEF BEÏNVLOEDEN?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2020

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Wanneer de schoo...

DOSSIER ADHD

Bussel, Mariëlle van ; Jong, Suzanne de ; Veenman, Betty ; Balans magazine, — 2020

In dit dossier worden uiteenlopende onderwerpen belicht waaronder zaken waarover nog geen consensus is: bestaat het label ADHD eigenlijk wel, met haar k...

HET INTEGRAAL KINDCENTRUM ALS TRANSITIEOPGAVE

Doesburg, Claudia ; Kindcentrum BBMP, — 2019

De samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs begint met een vernieuwende visie op de ontwikkeling van kinderen. Het integraal kindcentrum (IKC) als ...