Databank dossiers

De Vreedzame School

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
De CED-groep biedt met de Vreedzame School een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

6808 resultaten gevonden

BABYKUNDE

Boom, Monique van ; — 2019

Baby's maken al van bij hun geboorte contact met de wereld. Met hun ogen en handen, hun lijfje en hun stem reageren ze op indrukken en geven ze boodscha...

NAAR EEN GROEIGERICHTE LEERMENTALITEIT

Aalderen, Sandra van ; Grol, Meike ; — 2019

Veel scholen zoeken naar manieren om de motivatie van hun leerlingen te vergroten. Er is aandacht voor het stimuleren van zelfregulatie, eigenaarschap, ...

NUT ADAPTIEVE LEERMIDDELEN

Bruijn, Anne-Marijn ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2019

Digitale adaptieve leermiddelen stemmen de opdrachten af op het niveau van de leerling. Adaptief houdt in dat er op maat wordt gewerkt. In dit artikel w...

PELLE OP REIS [app]

Onderwijszorg Nederland ONL ; Edventure, Den Haag ; — 2019

Na Pelle puzzelt en Pelle flitst volgt Pelle op reis als derde app van Onderwijszorg Nederland (ONL). Pelle is de mascotte van Onderwijszorg Nederland.&...

MEDIAWIJSHEID PRAKTIJKONDERWIJS [Webvideo]

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2019

Animatie van onderzoeksresultaten naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. ...

CIJFERS EN MENINGEN OVER LEZEN IN NEDERLAND

Broekhof, Kees ; Vaessen, Karin ; Maarse, Jan ; Sardes, Utrecht ; — 2019

Met het advies Lees! roepen de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur beleidsmakers, bibliothecarissen, leraren en ouders op om meer te investe...

LEES! EEN OPROEP TOT EEN LEESOFFENSIEF

Onderwijsraad, Den Haag ; Raad voor Cultuur ; — 2019

Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier. Ze lezen weliswaar volop korte tekstjes – berichten op hun smartphone ...

SCHOOLPLAN: HANDREIKING VOOR KWALITEITSBELEID

PO-Raad, Utrecht ; VO-Raad, Utrecht ; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) ; Inspectie van het Onderwijs ; — 2019

Het ministerie van OCW en de inspectie hebben de brochure 'Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid’ gepubliceerd. Hierin wordt voor scholen op e...

DE TOEKOMST VAN DE INTERN BEGELEIDER

Greven, Luc F. ; — 2019

Boek voor intern begeleiders, schoolleiders, schoolbegeleiders en leiders van samenwerkingsverbanden in het basisonderwijs. Het boek bespreekt vragen me...

21E EEUWSE VAARDIGHEDEN : HOE STEL JE HET CREATIEVE PROCES VOOROP?

Prima Onderwijs, — 2019

In dit artikel gaat het erover hoe de ontwikkeling van het creatieve proces van leerlingen op school voorop kan worden gesteld. Stefanie van Tuinen, lee...