Databank dossiers

De Vreedzame School

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
De CED-groep biedt met de Vreedzame School een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

6742 resultaten gevonden

HANDBOEK RTTI

Drost, Marinka ; Verra, Petra ; — 2019

Het Handboek RTTI wil scholen instrumenten bieden om vanuit formatieve evaluatie het leerpotentieel van iedere leerling maximaal te benutten. Aan de han...

ONDERSTEUNING EN AFSTEMMING IN BEELD

Lenoire, Harry ; Remediaal, — 2019

In dit artikel staat het in beeld brengen van de ondersteuning en afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal. Dit wordt toegelicht met ...

SPELEND NEDERLANDS LEREN

Fikkert, Paula ; Kindcentrum BBMP, — 2019

Vooral voor jonge kinderen is spelen esentieel voor een goede ontwikkeling. In het nieuwe taalspeelhuis zijn spelen, bewegen én het leren van Ned...

OPSCHALING VAN INDUCTIE EN HET PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN VAN BEGINNENDE DOCENTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Helms-Lorenz, M. ; Pers, M. van der ; Maulana, R. ; Pedagogische studiĆ«n, — 2019

In de onderhavige longitudinale studie over een periode van 3 jaar, wordt onderzocht of het opschalen van een inductie-interventie de ontwikkeling van p...

DE IMPLEMENTATIE VAN EEN ANTIPESTPROGRAMMA

Kaufman, Tessa ; Huitsing, Gijs ; Basisschoolmanagement, — 2019

Een sociaal-veiligheidsbeleid, antipestcoördinator en het monitoren van de veiligheidsbeleving van leerlingen zijn verplicht voor primair, voortgez...

GEREEDSCHAP: RD4

Versteeg, Bronja ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2019

In de rubriek Gereedschap bespreken verschillende experts elke maand een (les)methode of leermiddelen. In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van...

AANPAK IPB

Kennisnet, Zoetermeer ; — 2019

Kennisnet heeft een website gemaakt, zodat scholen niets over het hoofd zien bij het regelen van de Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). De website i...

SAMEN WERKEN AAN PROFESSIONALITEIT

Hargreaves, Andy ; O'Connor, Michael T. ; — 2019

Leraren zijn de afgelopen jaren meer gaan samenwerken. Dat is goed, want uit onderzoek blijkt dat zowel leerlingen als leraren daarvan kunnen profiteren...

GRIJP DE MACHT!

Paul, Caroline ; — 2019

Caroline Paul, een Amerikaanse journalist en schrijver van fictie en non-fictie, geeft in het boek Grijp de macht! verschillende voorbeelden van kindere...

SCHOOLBELEID VOOR SMARTPHONES

Pijpers, Remco ; Bruggen, Wietse van ; Kennisnet, Zoetermeer ; — 2019

Smartphones in de klas: verbieden of toestaan? In Frankrijk is er inmiddels een landelijk verbod, maar ook in Nederland is er volop discussie. Scholen z...