Databank dossiers

De Vreedzame School

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
De CED-groep biedt met de Vreedzame School een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

6996 resultaten gevonden

VAN KERNDOEL TOT REFERENTIENIVEAU

Stap, Marielle van der ; — 2019

Behandeling van het onderwijsaanbod vanuit de referentieniveaus, kaders en arrangementen. Uitgangspunt bij deze ontwikkelingen is het opbrengstgericht w...

STAPPENPLAN KEUZEPROCES LEERMIDDELEN IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Elk, Willem-Jan van ; Kennisnet, Zoetermeer ; SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling), Enschede ; — 2019

Het stappenplan Keuzeproces leermiddelen wil scholen helpen bij het inrichten van het keuzeproces van nieuwe (digitale) leermiddelen. Het stappenplan be...

OMGAAN MET STOREND GEDRAG

Overveld, Kees van ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2019

In dit artikel gaat het over hoe leerkrachten om kunnen gaan met licht probleemgedrag in de klas. Licht probleemgedrag is een reeks kleine, aanhoudende ...

EEN STERK LEESBELEID OP ELKE SCHOOL

Vansteelandt, Iris ; Meertaal, — 2019

In dit artikel gaat het over het belang van een duurzaam leesbeleid op school. Onderzoek maakt duidelijk dat lezen een sleutelvaardigheid is die samenha...

OM WELKE REDENEN STOPPEN LERAREN VOORTGEZET ONDERWIJS BINNEN VIJF JAAR?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2019

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. De persoo...

DOCENTEN EN HUN CULTUURDIVERSE KLASSEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Theeuwes, B.C. ; Saab, N. ; Admiraal, W. ; Pedagogische studiën, — 2019

In dit artikel wordt beschreven hoe docenten met ervaring in onderwijs aan cultuurdiverse klassen van het voortgezet onderwijs rekening houden met de cu...

GEVOELIGHEID IN DE KLAS

Veen, Gerarda van der ; — 2019

Één op de vijf leerlingen in de klas is volgens de auteur een gevoelig kind: empathisch, sociaal, creatief en erg open voor indrukken en p...

REGIE OVER HET EIGEN GEDRAG

Wally, Tamara ; Beter Begeleiden, — 2019

In dit artikel gaat het over de ontwikkeling van zelfregulatie, welke belangrijk is voor het sturen van het eigen gedrag, bijvoorbeeld bij het uitvoeren...

HOE GA JE OM MET SLIMME LEERLINGEN?

Smits, Joop ; Aarnoutse, Cor ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2019

In dit artikel wordt besproken in welke context hoogbegaafde leerlingen het beste tot hun recht komen. Dit wordt gedaan aan de hand van een onderzoek va...

GEREEDSCHAP: WERELDORIËNTATIE

Braat, Wendy ; Simons, Nicolette ; Maas-van Kaathoven, S. ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2019

In de rubriek Gereedschap bespreken verschillende experts elke maand een (les)methode of een leermiddel. Dit keer zijn dat verschillende werkwijzen en m...