Catalogus

23361 resultaten gevonden

REFLECTIEWIJZER SCHRIJFONDERWIJS

Inspectie van het Onderwijs, Utrecht ;

 Deze reflectiewijzer is ontwikkeld naar aanleiding van het peilingsonderzoek Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2018-2019.&nb...

ONDERWIJSTIJD

OnderWijsTijd, — 2021

Het Tijdschrift OnderwijsTijd richt zich op innovatie en verbetering van de lespraktijk, de integrale leerlingenzorg en leerbegeleiding in Nederland en ...

WERK MAKEN VAN GELIJKE KANSEN: COMPENSEREN EN WAARDEREN

Volman, Monique ; Van twaalf tot achttien, — 2021

Artikel over de vraag wat het bestrijden van kansenongelijkheid vraagt van leraren. Leraren kunnen de ongelijkheid in de samenleving niet wegnemen. Maar...

THEMA: BEVOEGDHEDEN

Hettema, Pieter ; Wietsma, Jan-Jaap ; Savelsbergh, Elwin ; Van twaalf tot achttien, — 2021

Reeks artikelen rond het thema onderwijsbevoegdheden:06 Eens bevoegd, altijd bekwaam: de doorgeslagen dynamiek van een goed bedoeld systeemPieter Hettem...

LEZEN MET KLEUTERS

Snip-Fischer, Shirley ; Praxisbulletin, — 2021

De basis voor het leren lezen kan worden gelegd in de kleuterperiode. Dit artikel beschrijft verschillende oefeningen die op een speelse manier voorbere...

STOP! HELP JONGE KINDEREN MET HUN IMPULSCONTROLE

Blankert, Karin ; Boxmeer, Anke van ; Praxisbulletin, — 2021

Voor sommige kinderen is het lastig hun impulsieve acties te beheersen. Dit artikel gaat in op hoe de leerkracht hierop kan reageren, en deze impulscont...

WIJS BEWEGEN MET KLEUTERS

Boone, Marc ; Berden, Delphine ; De Crits, Marc ; — 2020

Map met 230 kant en klare bewegingslessen. Het lessenpakket is opgedeeld in acht bewegingsthema’s, welke onderverdeeld zijn in lessenreeksen....

DOORLOOPJES

Caviglioli, Oliver ; Sherrington, Tom ; — 2021

Een visuele ontwerpgids voor leraren waarin visuele stappenplannen aangeboden worden om onderwijs vorm te geven. De volgende onderwerpen komen aan bod:g...

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE

Beemen, Liesbeth van ; Beckerman, Marieke ; — 2021

Ontwikkelingspsychologie biedt een overzicht van de biologische, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. In het boek is gekoze...

DE TAALONTWIKKELING VAN HET KIND

Schaerlaekens, Annemarie ; — 2020

In dit boek worden de verschillende periodes in het taalverwervingsproces van kinderen beschreven, vanaf de geboorte tot de leeftijd van 8 jaar. De taal...