Catalogus

26722 resultaten gevonden

COMMUNICEREN KUN JE LEREN

Märtin, Doris ; — 2012

Volgens Märtin, auteur van Communiceren kun je leren, zijn veel dagelijkse misverstanden terug te voeren op één en hetzelfde: communi...

HET BLIJ BOEK

Kaptein, Eline ; Kaptein, Samantha ; — 2017

In het Blij boek maken lezers vanaf 4 jaar kennis met elf positieve emoties zoals vrolijk, trots en gelukkig. Elke emotie is weergegeven als figuur. Aan...

WAT IS DE RELATIE TUSSEN INTELLIGENTIE EN PRESTATIES OP METHODEONAFHANKELIJKE TOETSEN VOOR BEGRIJPEND LEZEN IN GROEP 5-8?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2018

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Met methodeonafh...

HOE KAN INTERVISIE BIJDRAGEN AAN HET SUCCES VAN EEN INDUCTIETRAJECT VOOR STARTENDE LERAREN?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2018

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Intervisie is ee...

WELKE ASPECTEN VAN BEGRIJPEND LEESINSTRUCTIE VERHOGEN LEESPRESTATIES IN GROEP 5-8?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2018

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Het doel van beg...

WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN RALFI-LEZEN OP DE TECHNISCHE LEESVAARDIGHEID VAN ZWAKKE LEERLINGEN IN GROEP 4 T/M 6?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2018

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.RALFI is een lee...

DE IK-FABRIEK

Wensen, Carla van ; — 2018

Via opdrachten, oefeningen, verhaaltjes, spelletjes en tips leren kinderen van 8 tot 12 jaar met hun ouders, leerkrachten, kindercoaches en -therapeuten...

CAO PO 2018-2019

PO-Raad, Utrecht ; AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders in het primair onderwijs) ; AOB ; — 2018

In het primair onderwijs is per 1 juli 2018 de CAO PO 2018 - 2019 van kracht. Deze cao heeft een looptijd van 1 augustus 2018 tot 1 maart 2019. De publi...

INZICHT IN EN VERANTWOORDING VAN ONDERWIJSGELDEN

Onderwijsraad, Den Haag ; — 2018

De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad advies gevraagd over de manier waarop de overheid het onderwijs bekostigt en de mogelijkheden voor onderwijsinste...

NIO [2018]

Tellegen, Peter ; Dijk, Henk van ; — 2018

Gehernormeerde intelligentietest voor het bepalen van het onderwijsniveau. Dat wil zeggen dat de NIO op basis van de geteste intelligentie, potentie van...