HANDREIKING STRATEGISCH PERSONEELSBELEID

Handreiking met tips om de strategische visie van een organisatie om te zetten naar personeelsbeleid. Strategische personeelsbeleid begint met de strategische visie, de uitgezette koers voor de toekomst van een organisatie. Hierin komen stappen aan de orde zoals: de onderwijsvisie bepalen, bepalen hoeveel personeel daarvoor noodzakelijk is, bepalen wat dat voor consequenties heeft op de huidige samenstelling. De handreiking bevat achtergrondinformatie, een overzicht van instrumenten, een praktisch stappenplan en oplossingsrichtingen voor personeelsvraagstukken. 


Titel informatie
Corporatie

Arbeidsmarktplatform PO, Den Haag

Uitgave

Den Haag : Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, 2020

Collatie

25 p.

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2020