DE CANON VAN NEDERLAND

De commissie Herijking Canon van Nederland heeft op 22 juni 2020 de nieuwe Canon van Nederland gepresenteerd aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW). De Canon bestaat uit vijftig vensters met ‘belangrijke personen, voorwerpen en gebeurtenissen die samen het verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Nederland laten zien’. De Canon is sinds 2010 onderdeel van de kerndoelen van basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs binnen het vak geschiedenis. In het basisonderwijs wordt de Canon volgens de commissie gebruikt door ruim twee derde van de leerkrachten in de bovenbouw. Vaak ter ondersteuning van eigen methodes. Niet alleen bij geschiedenis, maar ook bij vakken als wereldoriëntatie en kunst en cultuur. Scholen kunnen zelf accenten leggen; ze hoeven niet elk venster individueel te behandelen. Bij het samenstellen van de nieuwe Canon had de commissie een aantal aandachtspunten.

Er is meer balans op het gebied van gender, representatie, meerstemmigheid, internationaal perspectief en regionale spreiding. Nieuwe venster zijn o.a. Trijntje, Maria van Bourgondië, Anton de Kom, de gastarbeiders. Daarnaast zijn er zeven thematische hoofdlijnen beschreven en alle vensterteksten zijn herschreven.

De vernieuwde vensters zijn te vinden via www.canonvannederland.nl. Hier is meer te lezen over de Canon, de achtergronden, de thematische hoofdlijnen en didactisch concept. Ook is er per venster lesmateriaal te vinden.

De site canonvannederland.nl wordt beheerd vanuit het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

 


Titel informatie
Uitgave

Arnhem : De Canon van Nederland, 2020-

Publicatiejaar

2020