HANDELINGSGERICHT WERKEN IN PASSEND ONDERWIJS
achtergronden ondersteuning hulpmiddelen

Dit boek behandelt handelingsgericht werken en passend onderwijzen integraal: vanuit de onderwijskundige invalshoek, professioneel gedrag van de leraar, de historische en maatschappelijke context en het orthopedagogisch denken. Daarbij worden ze toegelicht vanuit de praktijk en evidence based werken. De auteurs hebben voor de verschillende onderwijsprofessionals een rijk aanbod gecreëerd, hoewel de leraar steeds centraal blijft staan. De auteurs willen laten zien dat handelingsgericht werken méér is dan een werkwijze met groepsoverzichten en groepsplannen.
Het boek biedt ook veel praktijkvoorbeelden en een website met in het onderwijs ontwikkelde hulpmiddelen: a. bij het vormgeven van handelingsgericht werken en passend onderwijzen; b. die de leraar kan inzetten en ondersteunen bij het afstemmen op de onderwijsbehoeften; c. voor het team en voor begeleiders om passend onderwijs binnen de school vorm te geven en te ondersteunen.

Deze derde, inhoudelijk herziene druk en in full colour, is geactualiseerd en uitgebreid op basis van opgedane ervaringen met passend onderwijs, nieuwe inzichten en recente literatuur. 


Titel informatie
Auteur

Meersbergen, Erik van; Vries, Peter de

Uitgave

3e herz. dr. - Utrecht: Perspectief, 2022

Collatie

272 p.

ISBN

9789491269257

Annotatie

1e dr.: 2013

Publicatiejaar

2022