PEIL. LEESVAARDIGHEID - EINDE SPECIAAL (BASIS)ONDERWIJS 2020/2021 - FACTSHEET

Peil.onderwijs is onderdeel van de stelselmonitoring door de inspectie, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De inspectie zet daarmee de PPON-peilingsonderzoeken voort die tot 2014 werden uitgevoerd door Cito. 

Leerlingen die vaker voor hun plezier lezen en meer vertrouwen hebben in hun eigen leesvaardigheid, zijn vaardiger in begrijpend lezen dan leerlingen die minder vaak buiten school lezen en minder vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheid. Ook meisjes, leerlingen die thuis voornamelijk Nederlands spreken en leerlingen die thuis meer dan 25 boeken bezitten, halen gemiddeld hogere leesscores. Dit zijn belangrijke eerste resultaten uit de peiling Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021 onder regie van de Inspectie van het Onderwijs die  in juni 2022 in een factsheet beschikbaar zijn gekomen.

In navolging van de factsheet verschijnt in december 2022 het volledige rapport Peil.Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021. Dit komt tegelijkertijd met de rapportage van PIRLS: het internationale onderzoek naar leesvaardigheid in groep 6. Naast de informatie over de begrijpend leesprestaties die ook in de factsheet is opgenomen, geeft het volledige rapport van Peil.Leesvaardigheid ook inzicht in het onderwijsleerproces op het gebied van begrijpend lezen. Verder gaat het rapport nader in op de vraag welke specifieke kenmerken van leerlingen, leerkrachten en scholen samenhangen met de leesprestaties. Tot slot bevat het rapport een duiding van deze resultaten door een focusgroep van professionals uit de onderwijspraktijk, -beleid en -wetenschap.


Downloads
Titel informatie
Corporatie

Inspectie van het Onderwijs, Utrecht

Uitgave

Utrecht : Inspectie van het Onderwijs, 2022

Collatie

2 p.

Reeks

Peil.onderwijs

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2022