THEMA: LEZEN

Reeks artikelen rond het thema lezen:

06 Hoe zit dat nu, met die teruglopende leesvaardigheid? 
van de Redactie
Artikel over de resultaten van het PISA leesonderzoek van 2018. Wanneer wordt gezegd dat de leesvaardigheid is gedaald, gaat het hierbij vooral om het begrijpend lezen. De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met andere onderzoeken naar de leesvaardigheid. Tevens wordt de verandering van het begrip 'goed leesonderwijs' besproken. 

12 Internationaal vergelijken, moeten we dat willen? 
van de Redactie
Met het vrijkomen van de resultaten van internationale onderwijsvergelijkingen, komt altijd nationale beroering, een kortstondige lawine van commentaren en beeldvorming die lang na-ijlt. Emeritus professor Roger Standaert, expert en kritisch volger van internationale vergelijkingen vertelt over de internationale vergelijkingen en zijn kritiek erop. 

16 Een online event in het teken van kansen en mogelijkheden
van de Redactie
Een artikel waarin terug wordt geblikt op het wetenschappelijke congres van Stichting Lezen in december 2020. Waarin onder andere de grote zorgen over de positie van lezen in de huidige maatschappij en het minder lezen van jongeren werden besproken. Jette van den Eijnden en Alix Wassing, beide werkzaam bij Stichting Lezen beantwoorden vragen over het congres. 

20 'Het vak Nederlands is gekaapt door het examen'
Lotte Boot
Ruim twee jaar werd er onderzoek gedaan naar de discrepantie tussen de ervaring van leerlingen met lessen Nederlands en de drijfveren van hun docenten. De kloof tussen beide groepen en hun idee over het nut en de noodzaak van het vak bleek groot. Ook de teruglopende leesvaardigheid en de daaruit voorkomende problemen vroegen om een andere benadering. Verder wordt in dit artikel het eindexamen Nederlands besproken. Deze doet geen recht aan de ambitieuze invulling van docenten. Aangezien leesvaardigheid in het Centraal Eindexamen gereduceerd is tot het kunnen beantwoorden van vragen. 

24 In 2021 staat lezen op de agenda van Lucas
van de Redactie
Lucas Onderwijs, een van de grootste scholengroepen in Nederland, heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van het lezen. Zij bekeken de resultaten van PISA-2018 en concludeerden dan de afgelopen jaren te weinig aandacht was voor leesplezier en leesbeleving. Hun uitgangspunt is dan ook hoe meer leerlingen met plezier lezen hoe beter ze gaan lezen. Het magazine Lucas Leest is opgesteld met als doel het leesplezier van leraren en leerlingen te vergroten, en leraren en ouders handvatten te bieden om lezen te stimuleren. 

26 Het autobiografieproject: "Het gaat over de leerling zelf, dat is de kracht."
Marenka van Toor
De afgelopen jaren zijn er op het Kandinsky College in Nijmegen stappen gezet om het curriculum Nederlands zo in te vullen dat leerlingen er meer samenhang en betekenis in zien. Dit moet het vak uitdagender en motiverender maken. Een van de projecten die eruit is gekomen, is het autobiografieproject. Hierin wordt van leerlingen gevraagd om een autobiografie te schrijven. Het is een middel om de schrijfvaardigheid van leerlingen te ontwikkelen op een speciale manier. 

30 Via de taal van data naar betere resultaten
Marjolein van Dijk
Een artikel over de steeds groter wordende rol van data in het opstellen van het taalbeleid. Het bestuur van NUOVO scholen is hier voortvarend en ambitieus mee bezig. De ijzersterke analyse en interpretatie van alle beschikbare onderwijsdata zijn nodig om een taalbeleid goed te kunnen onderbouwen, maar het is een klus die vraagt om complexe vaardigheden die niet overal beschikbaar zijn.

32 Rijke teksten motiveren het lezen
Brigitte Bloem
Uit onderzoeken blijkt dat verschillende aspecten bijdragen aan de motivatie van kinderen en jongeren bij het lezen. Het werken met aansprekende thema's is hier één van. Verder zijn de mate van keuzevrijheid en succeservaringen belangrijk voor de motivatie. In het artikel worden tips gegeven voor het verzamelen en samenstellen van rijke teksten.


Titel informatie
Auteur

Boot, Lotte; Toor, Marenka van; Bloem, Brigitte

Tijdschrift

Van twaalf tot achttien

Uitgave

Jrg. 31 (2021), nr. 3 (maart)

Collatie

p. 6-34

Publicatiejaar

2021