WIJS BEWEGEN MET KLEUTERS
een lessenpakket lichamelijke opvoeding conform de nieuwe leerplannen

Map met 230 kant en klare bewegingslessen. Het lessenpakket is opgedeeld in acht bewegingsthema’s, welke onderverdeeld zijn in lessenreeksen. Elke reeks wordt uitgeschreven op verschillende (leeftijds)niveaus. Elke lesbeschrijving is compleet uitgeschreven, met een opwarming, kern en afsluiting, aangevuld met materiaalbenodigdheden en bewegingsdoelen. Het lessenpakket is een Belgische uitgave en en gebaseerd op het kleuteronderwijs zoals dat in België uitgevoerd wordt, maar ook geschikt voor Nederlandse basisscholen. 

De acht bewegingsthema's zijn:

- Thema Grootmotorische vaardigheden
- Thema Kleinmotorische vaardigheden
- Thema Coördinatievaardigheden (en fietsvaardigheden)
- Thema Lichaamsbesef, lateralisatie en dominantie
- Thema Ruimte en tijd
- Thema Expressie en ritme
- Jaarkring gebonden themalessen
- Thema Watermilieu 


Titel informatie
Auteur

Boone, Marc; Berden, Delphine; De Crits, Marc

Uitgave

Leuven/Den Haag: Acco, 2020

ISBN

9789463798648

Publicatiejaar

2020