BEGELEIDEN VAN ACTIEF LEREN

Bij actief leren werken kinderen tegelijk aan kennisdoelen en aan de voor de toekomst belangrijke 21e eeuwse vaardigheden. Kernwoorden hierbij zijn zelfsturing en samenwerking. Het aanleren van deze vaardigheden vraagt een coachende, begeleidende rol van de leerkracht. Centraal hierin staat het geven van doelgerichte feedback aan leerlingen. Leerkrachten in het basisonderwijs blijken soms moeite te hebben met het geven van goede feedback. In Begeleiden van actief leren worden praktische handvatten voor de begeleiding van leerlingen gegeven. De aanpak is gebaseerd op een vierjarig onderzoek. Op de website is daarnaast videomateriaal van feedback, checklists, een bronnenlijst en docentenmateriaal  te vinden. Het boek is bedoeld voor studenten van de pabo en leerkrachten in het basisonderwijs die willen leren hoe zij leerlingen beter kunnen begeleiden in het actief leren. 


Titel informatie
Auteur

Bergh, Linda van den; Ros, Anje

Uitgave

2e herz. dr.- Bussum: Coutinho, 2021

Collatie

192 p.

ISBN

9789046907719

Annotatie

Het boek is gebaseerd op onderzoek van Linda van den Bergh van Fontys hogescholen. In het kader van dit onderzoek is een instrument ontwikkeld om feedbackgedrag van leerkrachten in kaart te brengen. Met het instrument wordt het feedbackgedrag van leerkrachten in kaart gebracht door het analyseren van feedbackinteracties. Vervolgens worden de volgende kenmerken van de feedbackinteractie bepaald.

Publicatiejaar

2021

Overige info

https://www.coutinho.nl/nl/begeleiden-van-actief-leren-9789046907719