REKENEN EN WISKUNDE IN HET BASISONDERWIJS
domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek

Om een beeld te krijgen van de kennis, vaardigheden en houdingen van leerlingen aan het eind van het basisonderwijs voert de Inspectie van het Onderwijs periodiek onderzoek uit. Dat gebeurt op basis van een domeinbeschrijving. Daarin is opgenomen wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het specifieke domein en wat bekend is over de stand van zaken van het domein. Een volgend onderzoek naar rekenen-wiskunde staat gepland voor 2023. Daarin zullen het onderwijsaanbod en de leerresultaten rekenen-wiskunde in kaart worden gebracht van groep 8-leerlingen van het reguliere basisonderwijs (bo), schoolverlaters van het speciaal basisonderwijs (sbo), en – voor het eerst – van schoolverlaters van het speciaal onderwijs (so). Deze domeinbeschrijving vormt de basis voor het geplande peilingsonderzoek.

In deze domeinbeschrijving worden als eerst de kerndoelen rekenen-wiskunde benoemd. Aan de hand hiervan worden nieuwe voorstellen voor doelen en eindtermen besproken. Hierna wordt ingegaan op het aanbod van het reken-wiskundeonderwijs: methodes en passende perspectieven van het potentieel uitgevoerd curriculum. Als vijfde hoofdstuk worden de resultaten van eerdere peilingen rekenen-wiskunde besproken. Tot slot wordt er advies gegeven over de te peilen vaardigheden in 2023.


Downloads
Titel informatie
Corporatie

SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling), Amersfoort

Auteur

Zanten, Marc van; Oldengarm, Stanja

Uitgave

Enschede : SLO, 2021

Collatie

109 p.

Publicatiejaar

2021