THEMA: LEREN EN PROFESSIONALISEREN

Reeks artikelen rond het thema 'leren en professionaliseren':

08 Fundamentele kennis van leren
Schoolleiders en leraren hebben te weinig kennis van cognitief-psychologische inzichten over leerprocessen, vindt onderwijspsycholoog Paul A. Kirschner. “Het ontbreekt hen aan fundamentele kennis over hoe kinderen leren en hoe ze die kennis moeten toepassen in het klaslokaal.” Volgens hem moet er worden uitgegaan van evolutionaire psychologie. Hij suggereert hiervoor het werken in teacher studygroups, waar er actief en kleinschalig wordt gewerkt met het eigen maken van onderwijstheorieën.

12 ‘Niet alles kan online’: teamscholing in coronatijd
Verschillende scholen vertellen over hun ervaringen met het online aanbieden van de professionalisering. Vooral voor kennisoverdracht is e-learning een goede optie, maar samen – fysiek of online – over het geleerde praten en opdrachten maken blijft belangrijk. Daarom wordt blended learning als een optie gezien, ook na corona.

16 ‘Didactische expertise zit er genoeg in mijn team’
Artikel over schoolleiders 'van buiten': schoolleiders zonder voorgaande onderwijservaring. Leraren hechten vaak grote waarde aan de onderwijservaring van schoolleiders en geven de voorkeur aan schoolleiders met ervaring in de onderwijssector. Toch ziet Lidwien Kok, die beginnende schoolleiders coacht, een beweging richting meer schoolleiders van buiten. Volgens haar is het belangrijk om vragen te stellen over wat er in de les gezien wordt, en ook om gebruik te maken van de didactische expertise die in het team aanwezig is. Volgens schoolleider van buiten Jean Paul Later kan het onderwijs heel veel leren van het bedrijfsleven. Meerdere schoolleiders in het artikel geven aan dat schoolleiders van buiten eerst de school en de klas in moeten om te zien wat het betekent om leraar te zijn. In de opleiding is de stage dus erg belangrijk. 


Downloads
Titel informatie
Auteur

Pans, Larissa; Weijenberg, Astrid van de; Blankestijn, Lisette

Tijdschrift

Kader primair

Uitgave

Jrg. 26 (2020-2021) nr. 4 (december)

Collatie

p. 8-19

Publicatiejaar

2020