GESPREKSLEIDRAAD ONDERWIJSLESSEN UIT CORONATIJD

Deze vragenlijst is ontwikkeld om te helpen bij het reflecteren op de ervaringen met afstandsleren in de coronacrisis: hoe zijn verschillende componenten uitgewerkt en ervaren, en welke ervaringen krijgen wel of juist geen plek in de combinatie van onderwijs thuis en op school? Er is een versie voor het PO en voor het VO. 

De lijst bestaat uit 4 onderwerpen:

  1. Focus
  2. Primair proces
  3. Vorm en volgen
  4. Sturing

Bij elk van deze onderwerpen staan inventariserende en waarderende vragen om met het team te beantwoorden. De vragen voor het PO zijn ontleend aan het denkmodel Dimensies van onderwijs van Machiel Karels. Het model start bij de Waarom-vraag van het onderwijs. Belangrijk is dat de dimensies (de verschillende kleurgebieden) allemaal aan elkaar gerelateerd zijn. Een keuze voor een bepaalde didactische aanpak heeft consequenties voor de toetsing, de manier waarop het onderwijs wordt gevolgd, en voor de aansturing en de kwaliteit van onderwijs. 

In de versie voor het VO zijn de vragen procesmatig ingestoken en opgesteld aan de hand van het curriculaire spinnenweb, een model van het SLO.


Titel informatie
Corporatie

Kennisnet, Zoetermeer; PO-Raad, Utrecht; SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling), Amersfoort

Uitgave

Zoetermeer : Kennisnet, 2020

Collatie

2/9 p.

Publicatiejaar

2020