PIEP VOELT ZICH...

"Piep voelt zich ..." is verrijkingsmateriaal dat speciaal ontwikkeld is om gedegen aandacht te kunnen besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van slimme kleuters, zonder dat er sprake hoeft te zijn van disfunctioneren of een verstoorde ontwikkeling.

Het materiaal bestaat uit twee mappen en een volledig uitgewerkte handleiding.
Deel 1 Sociaal functioneren: pesten, anders zijn, elkaar niet begrijpen, vrienden maken, samenwerken.
Deel 2 Emotionele ontwikkeling: boos zijn, blij zijn, verdrietig zijn, bang zijn, faalangst.

In elke map zijn vijf lespakketten opgenomen. Elk lespakket is één thema. Elk thema begint met een geïllustreerd verhaaltje dat door beginnende lezers met enige leeservaring zélf gelezen kan worden. In het verhaaltje zijn steeds vier denkmomenten opgenomen. De denkmomenten spelen in op de leesbeleving van de leerling. Ze zijn aanleiding om met een groepje leerlingen te praten over hun emoties, hun beleving van sociale situaties en zetten aan tot oplossingsgericht handelen in een sociale context. Bij elk thema horen vier verwerkingslessen. De opdrachten zijn vooral gericht op expressie en sluiten aan bij activiteiten die in het reguliere onderwijs in groep 1-2 worden gedaan.

 


Exemplaren
CED-groep Rotterdam
barcode: CEDGROEP-T389765
Aanwezig
plaatsing
M HOO SOC m Zie deeltitels
Titel informatie
Auteur

Lambermont, Marieke; Gerven, Vivian van

Uitgave

Bemmel : Uitgeverij Kleurig Geregeld, 2019

Publicatiejaar

2019