THEMA : SAMENWERKEN MET JEUGDZORG

Een reeks artikelen over de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg:

Zorg op maat in de eigen context
Wilma Schepers
Het lijkt erop dat het gedachtegoed van passende kinderopvang goed is geland in de sector. Was Alert4You ooit een voorloper, nu wordt er in de praktijk op veel meer plekken samengewerkt tussen jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.

Hoorn, Almere en Heerenveen
Jitty Runia
Drie voorbeelden van samenwerking tussen kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs. In Heerenveen zijn krachten gebundeld voor een gezamenlijke aanpak binnen kindcentrum Skoatterwiis. Almere kent een pilot Sterke Start. En in Hoorn is een ambulant inclusieteam actief, waardoor kinderen op hun eigen reguliere school en opvang kunnen blijven.

Kinderen met een plus
Jitty Runia
'Kinderen met een Plus' in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft tot doel kinderen binnen de kinderopvang of op een gespecialiseerde speelleergroep extra zorg te bieden. Het is een succes, zowel kinderen, ouders als pedagogisch medewerkers voelen zich gesteund.

In de praktijk vinden we elkaar 
Yvonne Huisman
In Rotterdam-Rijnmond bestaat innige samenwerking tussen kinderopvangorganisatie KindeRdam en MEE Rotterdam. In het artikel wordt ingegaan op ontwikkelingen, kansen en knelpunten. 

Samen strijden tegen kindermishandeling
Maryse Nijhof-Broek en Janneke Schalkwijk

Grote verschillen tussen gemeenten
Maria Jongsma
Het zijn net verschillende aanpakken, in Groningen en Drenthe. Maar wat zijn de succesfactoren, alles overziend? Verbinding, partnerschap en professionaliteit blijken sleutelwoorden. Medewerkers uit jgz, jeugdzorg en kinderopvang moeten elkaar kennen, zodat kinderen en ouders heel laagdrempelig hulp kunnen ontvangen. 


Titel informatie
Auteur

Schepers, Wilma; Runia, Ritty; Huisman, Yvonne

Tijdschrift

Kindcentrum BBMP

Uitgave

(2020), nr. 1 (januari/februari)

Collatie

p. 4-34

Publicatiejaar

2020