AANPAK IPB

Kennisnet heeft een website gemaakt, zodat scholen niets over het hoofd zien bij het regelen van de Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). De website is er voor zowel scholen in het primair als in het voortgezet onderwijs. Deze hulp wordt gericht op verschillende onderdelen van de IBP, zoals: regelen van cameratoezicht, het vragen van toestemming bij het delen van beeldmateriaal of het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming (FG). De scholen worden geholpen aan de hand van een stappenplan, daarnaast zijn praktische tools beschikbaar, die houvast bieden bij het regelen van de IBP. Tevens wordt inzicht gegeven in alle wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Er zijn vijf aspecten van IBP die worden uitgelicht op de website. Het eerste aspect is maatregelen, hierbij staat aangegeven wat scholen moeten weten en doen en wie de verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast wordt aangegeven hoe scholen er praktisch mee aan de slag kunnen. Het tweede is een stappenplan, na het succesvol doorlopen hiervan, voldoet de school aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het derde is een begrippenlijst en het vierde aspect zijn praktische tools en downloads. Het laatste aspect is eenvoudig zoeken, met behulp van een zoekfunctie. 

In februari 2020 is de Appchecker toegevoegd, om na te gaan of een app veilig gebruikt kan worden in de les.


Titel informatie
Corporatie

Kennisnet, Zoetermeer

Uitgave

Zoetermeer : Kennisnet, 2019-

Publicatiejaar

2019