ZAREKI R NL
neuropsychologische testbatterij voor getalverwerking en rekenen bij kinderen

Het doel van de Zareki is het screenen op het risico van dyscalculie en het vinden van handvatten voor het vervolgtraject van het diagnostisch onderzoek en aanpak. Voor leerlingen met rekenproblemen uit groep 5 t/m klas 2, ook geschikt voor sbo-­leerlingen. Op het voortgezet onderwijs geschikt voor alle niveaus van praktijkonderwijs tot VWO. De Zareki bestaat uit 12 subtests, die allerlei deelvaardigheden op het gebied van rekenen en getalbegrip bestrijken. Dit zijn de volgende subtests: 1. Tellen 2. Achteruit tellen mondeling 3. Getallen schrijven 4. Hoofdrekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen) 5. Getallen lezen 6. Getallenlijn 7. Getallen nazeggen voorwaarts/ achterwaarts 8. Getallen vergelijken (in woorden) 9. Perceptueel beoordelen van hoeveelheden 10. Cognitief beoordelen van hoeveelheden 11. Redactiesommen 12. Getallen vergelijken (cijfermatig) Het instrument biedt informatie zowel over de vaardigheid als de snelheid waarmee leerlingen de taken oplossen. Uit de ZAREKI­R­NL kunnen conclusies getrokken worden over welke deelvaardigheden een kind nog niet beheerst en welke vervolgonderzoek gedaan zou kunnen worden of welke hulpmiddelen dit kind zouden kunnen helpen. Om de diagnose Dyscalculie te kunnen stellen moet een uitvoerig diagnostisch vervolg­ traject ingezet worden. Uit de totaalscore kan geconcludeerd worden of het kind in de risicogroep voor dyscalculie valt en welke vervolgonderzoeken ingezet zouden kunnen worden. Het normeringsonderzoek is uitgevoerd bij 620 Nederlandse leerlingen, ongeveer 100 per groep/ klas. Er is een gezamenlijk percentielgroep voor groep 5 en 6 en een gezamenlijke percentielgroep voor groep 7 t/m de 2e klas. Afnameduur is 30-45 min (individuele afname). Het kwalificatieniveau is 0, dus af te nemen door zowel leerkrachten als IB’ers, RT’ers als orthopedagogen en psychologen. De scoring vindt plaats middels ons platform Q-global. De ruwe scores worden ingevoerd in een scoringsprogramma, waarbij de totaalscore omgezet wordt in een percentielscore. Op basis van deze percentielscores kan bepaald worden of de leerling op het totaal in het kritieke gebied van de laagst scorende 15% valt. Verder wordt er een kwalitatieve analyse van de subtests aanbevolen. In de handleiding wordt beschreven wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn bij bepaalde scorepatronen.

 


Exemplaren
CED-groep Rotterdam
barcode: 0021003290910
Uitgeleend tot-en-met 30 januari 2020
plaatsing
B TES 59 handleiding
CED-groep Rotterdam
barcode: 0021003290940
Uitgeleend tot-en-met 30 januari 2020
plaatsing
B TES 59 stimulusboek inclusief scoremal
Titel informatie
Uitgave

Amgsterdam: Pearson, 2013

Annotatie

-Handleiding
-Stimulusboek
-Scoremal
-Scoreformulier
-Werkblad

Publicatiejaar

2013